Tietosuojaseloste

Kevytyrittäjät

1. Rekisterinpitäjä

FlexWork Software Oy, y-tunnus: 3168892-8

Melkonkatu 28 E, 00210 Helsinki

puh. 020 700 8060

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

jäljempänä “Rekisterinpitäjä”

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kevytyrittäjyyspalvelun ja avoimien toimeksiantojen tarjoaminen rekisteröityneille käyttäjille. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään palvelun toteutumiseen, palvelun markkinointiin ja viestintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin, sekä näihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja käyttäjän väliseen sopimukseen, joten sillä on henkilötietoasetuksen 6 artiklan 1 a) kohdan mukainen peruste. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, joten käsittelylle on myös henkilötietoasetuksen 6 artiklan 1 f) kohdan mukainen peruste.

3. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
 

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän oman henkilökunnan ja IT-tuen toimesta siltä osin, mikä palvelun tarjoamisen tai sen kehittämisen kannalta on tarpeellista. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten viranomaisille, veroviranomaisille, vakuutusyhtiöön, pankkiin tai perintätoimistoon, mikäli se on lakien tai viranomaisten määräysten mukaista ja/tai välttämätöntä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Kevytyrittäjä vastaa itse omien asiakkaidensa henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän palvelualustaan itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

4. Henkilötietojen säilytys
 

Palvelun käyttäjien henkilötietojen turvallisuus taataan riittävillä palomuureilla ja nykyaikaisilla ja toimivilla laitteilla. Tietoja säilytetään ainoastaan salasanoin suojatulla palvelimella, minne ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy.

 

5. Yhteyshenkilö
 

Henrika Laine, markkinointijohtaja

Melkonkatu 28 E, 00210 Helsinki

sähköposti: henrika@flexwork.fi

 

6. Rekisterin tietosisältö
 
6.1 Käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot
 

Käyttäjistä kerätään rekisteröitymisessä ja palvelun käyttämiseen vaadittuja tietoja, kuten:

 • yhteystiedot, kuten nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite
 • henkilötunnus
 • markkinointinimi
 • laskutettava toimiala
 • tilinumero
 • verokortti
 • henkilön kuva
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten palvelun kautta luodut laskut
 • mahdollisesti muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6.2 Palvelun käytöstä havaitut tiedot
 

Käyttäjästä ja palvelualustalla vierailevasta kerätään seuraavia tietoja erillisellä suostumuksella käyttäjäkokemuksen kehittämiseen:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta
 • sivu, jolta käyttäjä on saapunut sivuillemme
 • käytettävän laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • IP-osoite
 • istuntotunniste
 • istunnon aika
 • arvioitu sijainti, jos käyttäjä on antanut tähän nimenomaisen luvan
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • käyttäjän palvelun käyttöä ei yhdistetä suoranaisesti nimelliseen henkilöön, vaan käytämme seurannan analysoinnissa tunnistamattomia numerosarjoja

 

7. Henkilötietojen säilytysaika
 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakkuus katsotaan alkaneeksi, kun käyttäjä rekisteröityy palveluun luomalla tunnukset.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten, kuitenkin korkeintaan kahden vuoden ajan palvelun käytön päättymisestä. Rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää tietoja myös tämän jälkeen, jos se on tarpeen viranomaisen erillisestä pyynnöstä tai esimerkiksi rikostutkinnan vuoksi.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä asiakkuuden päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös, kun rekisteröity käyttää tiettyjä rekisterinpitäjän palveluja, kuten verkkosivuja.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa puitteissa kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten:

 • väestörekisterikeskuksesta
 • ulosottoviranomaiselta
 • poliisilta
 • luottotietorekisterin ylläpitäjiltä

 

9. Rekisteröidyn oikeudet
 
9.1 Tietojen tarkistaminen
 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa hänestä kerätyt tiedot ja oikeus tarkistaa ne.

Jos haluat tietää sinusta kerätyt tiedot, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

 

9.2 Tietojen korjaaminen
 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on milloin tahansa oikeus esittää pyyntö henkilötietojen oikaisemiseksi tai päivittämiseksi. Oikaisupyynnön esittäminen onnistuu parhaiten ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme samasta sähköpostista tai puhelinnumerosta, jonka tietoihin haluat tehdä muutoksia:

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

 

9.3 Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen
 

Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen käsittelystä, joka koskee suoramainontaa. Kieltäytyminen onnistuu sähköpostikirjeen alareunasta löytyvästä “Unsubscribe“ -linkistä tai voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

 

9.4 Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen
 

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen tiedoista. Tämä ei lopeta tiedon keruuta kokonaan, mutta nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön myös kokonaan selaimen asetuksista.

 

9.5 Sijaintitietojen käyttö
 

Päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista käyttäjä voi antaa tai olla antamatta suostumusta sijaintitietojen käyttöön. Asetuksista voidaan peruuttaa milloin tahansa aiemmin annettu suostumus.

 

9.6 Tietojen poistaminen/unohtaminen
 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus esittää pyyntö henkilötietojensa poistamiseksi. Poistaminen onnistuu erillisellä ilmoituksella samasta sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta, jonka haluat poistaa

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

 

Tilaajat

 
1. Rekisterinpitäjä

FlexWork Software Oy, y-tunnus: 3168892-8

Melkonkatu 28 E, 00210 Helsinki

puh. 020 700 8060

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

jäljempänä “Rekisterinpitäjä”

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on työnvälitysalustan ja työajanhallinnan tarjoaminen rekisteröityneille käyttäjille. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään palvelun toteutumiseen, palvelun markkinointiin ja viestintään, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin, sekä näihin liittyvien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän ja käyttäjän väliseen sopimukseen, joten sillä on henkilötietoasetuksen 6 artiklan 1 a) kohdan mukainen peruste. Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, joten käsittelylle on myös henkilötietoasetuksen 6 artiklan 1 f) kohdan mukainen peruste.

 

3. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus
 

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän oman henkilökunnan ja IT-tuen toimesta siltä osin, mikä palvelun tarjoamisen tai sen kehittämisen kannalta on tarpeellista. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten viranomaisille, veroviranomaisille, vakuutusyhtiöön, pankkiin tai perintätoimistoon, mikäli se on lakien tai viranomaisten määräysten mukaista ja/tai välttämätöntä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Tilaaja vastaa itse omien kevytyrittäjiensä henkilötietojen käsittelystä rekisterinpitäjän palvelualustaan itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

 

4. Henkilötietojen säilytys
 

Palvelun käyttäjien henkilötietojen turvallisuus taataan riittävillä palomuureilla ja nykyaikaisilla ja toimivilla laitteilla. Tietoja säilytetään ainoastaan salasanoin suojatulla palvelimella, minne ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy.

 

5. Yhteyshenkilö
 

Henrika Laine, markkinointijohtaja

Melkonkatu 28 E, 00210 Helsinki

sähköposti: henrika@flexwork.fi

 

6. Rekisterin tietosisältö
 
6.1 Käyttäjän antamat henkilökohtaiset tiedot
 

Käyttäjistä kerätään rekisteröitymisessä ja palvelun käyttämiseen vaadittuja tietoja, kuten:

 • yhteystiedot, kuten yrityksen nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite
 • y-tunnus
 • yhteyshenkilön nimi
 • toimiala
 • laskutustapa
 • verkkolaskuosoite
 • yrityksen logo
 • mahdollisesti muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

6.2 Palvelun käytöstä havaitut tiedot
 

Käyttäjästä ja palvelualustalla vierailevasta kerätään seuraavia tietoja erillisellä suostumuksella käyttäjäkokemuksen kehittämiseen:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot
 • sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta
 • sivu, jolta käyttäjä on saapunut sivuillemme
 • käytettävän laitteen malli
 • yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • IP-osoite
 • istuntotunniste
 • istunnon aika
 • arvioitu sijainti, jos käyttäjä on antanut tähän nimenomaisen luvan
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • käyttäjän palvelun käyttöä ei yhdistetä suoranaisesti nimelliseen henkilöön, vaan käytämme seurannan analysoinnissa tunnistamattomia numerosarjoja
 
7. Henkilötietojen säilytysaika
 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan. Asiakkuus katsotaan alkaneeksi, kun käyttäjä rekisteröityy palveluun luomalla tunnukset.

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten, kuitenkin korkeintaan kahden vuoden ajan palvelun käytön päättymisestä. Rekisterinpitäjällä on oikeus säilyttää tietoja myös tämän jälkeen, jos se on tarpeen viranomaisen erillisestä pyynnöstä tai esimerkiksi rikostutkinnan vuoksi.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä asiakkuuden päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

8. Henkilötietojen lähteet ja päivittäminen
 

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös, kun rekisteröity käyttää tiettyjä rekisterinpitäjän palveluja, kuten verkkosivuja.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa puitteissa kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten:

 • väestörekisterikeskuksesta
 • ulosottoviranomaiselta
 • poliisilta
 • luottotietorekisterin ylläpitäjiltä

 

9. Rekisteröidyn oikeudet
 
9.1 Tietojen tarkistaminen
 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa hänestä kerätyt tiedot ja oikeus tarkistaa ne.

Jos haluat tietää sinusta kerätyt tiedot, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme:

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

 

9.2 Tietojen korjaaminen
 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on milloin tahansa oikeus esittää pyyntö henkilötietojen oikaisemiseksi tai päivittämiseksi. Oikaisupyynnön esittäminen onnistuu parhaiten ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme samasta sähköpostista tai puhelinnumerosta, jonka tietoihin haluat tehdä muutoksia:

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

 

9.3 Henkilötietojen käsittelyn kieltäminen
 

Käyttäjillä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen käsittelystä, joka koskee suoramainontaa. Kieltäytyminen onnistuu sähköpostikirjeen alareunasta löytyvästä “Unsubscribe“ -linkistä tai voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

9.4 Evästeiden tyhjentäminen ja estäminen
 

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen tiedoista. Tämä ei lopeta tiedon keruuta kokonaan, mutta nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Käyttäjä voi estää evästeiden käytön myös kokonaan selaimen asetuksista.

 

9.5 Sijaintitietojen käyttö
 

Päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista käyttäjä voi antaa tai olla antamatta suostumusta sijaintitietojen käyttöön. Asetuksista voidaan peruuttaa milloin tahansa aiemmin annettu suostumus.

 

9.6 Tietojen poistaminen/unohtaminen
 

Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus esittää pyyntö henkilötietojensa poistamiseksi. Poistaminen onnistuu erillisellä ilmoituksella samasta sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta, jonka haluat poistaa

sähköposti: asiakaspalvelu@flexwork.fi

puh. 020 700 8060

fi
Scroll to Top