Miten hinnoitella oma työ kevytyrittäjänä?

oman-tyon-hinnoittelu

Kevytyrittäjyys on yhä suositumpi vaihtoehto yrittäjyydelle, joka tarjoaa riskittömän ja helpon tavan kokeilla ja aloittaa oma liiketoiminta. Kevytyrittäjänä toimiminen tarjoaa joustavuutta ja vapautta, mutta vaatii yrittäjyyden tapaan myös muun muassa vastuuta ja ongelmanratkaisukykyä. Yksi suurimmista päätöksistä, jonka kevytyrittäjä kohtaa jo toiminnan alkuvaiheessa, on oman työn hinnoittelu, joka vaatii monien asioiden huomioon ottamista ja suunnittelua. Kevytyrittäjälle aiheutuu toiminnastaan erilaisia kustannuksia, jotka tulee huomioida omassa hinnoittelussa. Asiakkaalta laskutettavasta summasta tulisi jäädä kohtuullinen palkka käteen vielä kaikkien lakisääteisten maksujen, verojen ja palvelumaksun jälkeen. Tässä blogitekstissä annamme vinkkejä ja kerromme huomioitavia seikkoja oman työn hinnoittelua varten kevytyrittäjille, mutta miksi ei myös yrittäjille.

Tutki kilpailijoita

Selvitä ensin, millaisia hintoja muut alan ammattilaiset tai kilpailijat veloittavat samankaltaisista palveluista. Tämä auttaa sinua saamaan käsityksen siitä, millainen hintataso on markkinoilla yleinen ja millaisia vaihteluita hinnoittelussa voi olla. Pidä kuitenkin mielessäsi, että hinta ei ole ainoa tekijä, joka vaikuttaa asiakkaiden päätökseen, vaan myös laatu, kokemus ja lisäarvo.

 

Laske omat kustannuksesi

Laske kulut, loma- ja sairausajan palkat mukaan hinnoitteluun. On hyvä huomioida, että työaikaa voi kulua myös muuhun, kuin työn suorittamiseen. Kevytyrittäjänä työaikaa on myös myynti, markkinointi, sopimusten ja laskujen tekeminen sekä viestittely asiakkaiden kanssa. 

Kevytyrittäjän kuluja syntyy tyypillisesti joistakin seuraavista:

  • Lakisääteiset maksut (verot)
  • Laskutuspalvelun palvelumaksu
  • YEL-vakuutus ja sairausvakuutusmaksu (1,53% v.2023), jos YEL-vakuuttamisvelvollinen
  • Materiaalit ja tarvikkeet
  • Matkakulut
  • Työvälineet ja -tilat
  • Puhelinlaskut ja nettiyhteys 
  • Koulutukset 
  • Lomat
  • Sairastumiset

 

Ota huomioon tavoittelemasi voitto

Laske myös kuukausitasolla summa, jonka tarvitset käteen selviytyäksesi elämisen kustannuksista. 

Jos siirryt palkkatyöstä kokopäiväiseksi kevytyrittäjäksi, voi edellistä kuukausituloa käyttää suuntaa antavana mittarina. Jotta saisit kevytyrittäjänä samanlaista palkkaa kuin palkkatöissä, tulee sinun ottaa huomioon, että laskutushinta ei ole sama kuin käteen jäävä palkka. 

Jos teet kevytyrittäjänä keikkaa esimerkiksi keikkaluontoisesti saadaksesi lisätuloja ja olet sen ohella myös palkkatöissä, voi tämä olla hankalampi määrittää. 

 

Arvioi oma osaamisesi ja kokemuksesi

Oman työn hinnoittelussa on tärkeää ottaa huomioon oma osaamisesi ja kokemuksesi. Jos olet alalla vasta aloittelija, et välttämättä voi veloittaa samoja hintoja kuin kokeneemmat ammattilaiset. Harkitse, onko sinulla erityistä asiantuntemusta tai erikoistumista, joka voi oikeuttaa korkeampaan hintaan. Osaamisen kehittyessä, voi hintoja nostaa asteittain.

 

Tunnista kohderyhmäsi

Mieti, kenen kanssa haluat työskennellä ja millainen asiakaskunta sinulla on. Erilaisilla kohderyhmillä voi olla erilaisia budjetteja ja maksuvalmiuksia. Hinnoittele työsi siten, että se vastaa kohderyhmäsi odotuksia ja taloudellisia mahdollisuuksia. Voit tarjota myös erilaisia hintapaketteja ja vaihtoehtoja asiakkaille.

 

Valitse hinnoittelumalli

Tuntihinta, projektikohtainen hinta vai provisio? Tämä riippuu usein toimialasta ja tehtävästä työstä. 

 

Projektihinta

Projektihinta on usein asiakkaalle houkuttelevampi, sillä hän tietää laskutettavan summan ja siihen ei tule yllättäviä kustannuksia. Asiakas ei näe siihen kuluvia työtunteja tai kuluja, joten asiakas ei välttämättä tiedä kauan työn suorittamiseen todellisuudessa menee. Tämä voi olla myös hyvä asia, jos tuntihinta näyttäisi muuten korkealta, esimerkiksi asiantuntijatyössä.

Projektihinnan määrittely vaatii kuitenkin tekijältään tarkkaa tuntemusta työhön kuluvasta ajasta ja mahdollisesti aikaisempaa kokemusta työnsä hinnoittelusta. Toisaalta, ensimmäisen projektin tekemisen jälkeen, on helpompi tehdä jatkosuunnitelmia ja oppia hinnoittelemaan työnsä jatkossa tarkemmin.

Projektihinta on käytetty laskuttamisen muoto esimerkiksi nettisivujen tekemisessä, rakennusalalla tai valo- ja videokuvaamisessa.

 

Tuntihinta

Tuntihinta on käytetyin laskutusmuoto, sillä se on monilla aloilla yleinen tapa ja työstä maksetaan vain siihen käytetyn ajan mukaisesti. Mikäli saat toimeksiannon esimerkiksi FlexWork-työnvälitysalustan kautta, on näissäkin käytössä tuntihinta.

Tuntihinnan määrittelyssä on osattava ottaa huomioon kaikki kulut, jotta se on kannattavaa kevytyrittäjälle. Yleisenä suosituksena pidetäänkin minimissään 20e/tunti + alv. Tämä siitä syystä, että palkkatöihin verrattuna, tulisi maksettavan tuntihinnan olla vähintään 1,5 kertainen. Työn tilaajalle ei nimittäin aiheudu työstä maksettavia muita kustannuksia, kuten työnantajamaksuja. 

 

Provisio

Provisiopohjainen palkkamalli on käytetty laskutusmuoto esimerkiksi myyntitöissä tai muissa yksittäisiä työsuorituksia mitattavissa töissä, kuten vaikka potkulautojen keräämisessä. Työstä maksetaan tuntihinta, esim. 20e/h + alv sekä tämän lisäksi provisio prosentteina tai euroina. Provisio voidaan maksaa myös esimerkiksi työn valmistumisajan mukaan, esimerkiksi rakennusalalla, jos työ valmistuu tiettyyn aikaan mennessä, maksetaan sen mukaan provisio työn tehokkuudesta.

Provisio kannustaa kevytyrittäjää tekemään työn tehokkaasti, mutta tarjoaa kuitenkin turvallisen tuntihinnan pohjalle. 

 

Kappalehinta

Kappalehinta tarkoittaa yhdestä työstä tai tehtävästä maksettavaa summaa, kuten esimerkiksi ikkunan pesusta maksetaan 10e/ikkuna. Tämä sopii joihinkin tehtäviin töihin, joka tulee kannattavaksi kevytyrittäjälle, joka pystyy hoitamaan työnsä tehokkaasti. Työ laskutetaan tämän jälkeen sovitusti esimerkiksi 10 kpl ikkunan pesuja, 100e + alv. Tämä laskutusmuoto on työn tilaajalle selkeä, sillä hän pystyy arvoimaan tehdyn työn arvon konkreettisesti.

 

Seuraa markkinatrendejä

Yritysmaailma ja markkinatrendit muuttuvat jatkuvasti. Pysy ajan tasalla alan kehityksestä ja hinnoittelutrendeistä. Jos huomaat, että kilpailijat ovat nostaneet hintojaan tai markkinoilla on kysyntää tietylle palvelulle, harkitse oman hinnoittelusi tarkistamista.

 

Testaa ja säädä

Hinnoittelua ei tarvitse lyödä lukkoon. Voit kokeilla erilaisia hintoja ja seurata, miten markkina reagoi niihin. Jos huomaat, että asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan tiettyä hintaa, saatat joutua mukauttamaan sitä. Ole valmis tekemään muutoksia hinnoitteluun ja kuuntelemaan asiakkaiden palautetta.

Muista, että hinnoittelussa on aina tasapainoilua. Haluat asettaa hinnan, joka heijastaa työsi arvoa, samalla houkutellen asiakkaita ja kilpaillen markkinoilla. Älä myöskään unohda tarkistaa hinnoittelua säännöllisesti ja mukauttaa sitä tarpeen mukaan. Kevytyrittäjänä sinulla on mahdollisuus kokeilla erilaisia hintoja ja oppia matkan varrella.

 

Muista arvonlisävero

Arvonlisävero tulee ottaa huomioon työn hinnoittelussa. Jos laskutat yksityishenkilöitä, ilmoitetaan laskutettava summa aina hinta sis. arvonlisävero, esimerkiksi 1000e (sis. alv 24%). Laskua luodessasi, voit valita suoraan valintaboksin “hinta sisältää arvonlisäveron”, jolloin sinun ei tarvitse erikseen laskea sitä laskulle. On kuitenkin hyvä huomioida tämä jo laskutettavaa hintaa suunniteltaessa, sillä käteen jäävä summa on pienempi.

Yritysasiakkaille laskutettava summa ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa, sillä arvonlisävero on yrityksillä läpikulkuerä, eikä tule heille maksettavaksi.

Arvonlisäveroprosentti vaihtelee tehtävän työn tai palvelun mukaan. Lähes kaikista töistä maksetaan 24% arvonlisävero, mutta poikkeuksiakin löytyy. Rakennusalan työt kuuluvat yleensä käänteisen arvonlisän piiriin, jolloin voit valita laskulle erillisen käänteisen arvonlisäveron, jolloin arvonlisäverovelvollinen on laskutettava yritys. 10% arvonlisäveron piiriin kuuluvat yleisesti liikunnanohjaus ja taide-esineiden myynti. 0% arvonlisäveron piiriin kuuluvat tekijänoikeuksien luovutus, esiintymispalkkiot, vakuutuspalveluiden myynti ja toisen EU-maan yrityksen laskutus, EU:n ulkopuolinen laskutus, kansainvälinen laivatyö ja vesialuksiin kohdistuva työ. 

 
Milloin arvonlisävero lisätään hintaan?

Arvonlisävero tulee ottaa huomioon hinnoittelussa, jos palvelu on arvonlisäverovelvollista, vaikka toimintasi kevytyrittäjänä olisikin pienimuotoista ja/tai satunnaista. Tämä siitä syystä, että kevytyrittäjien laskutuspalvelut ovat arvonlisäverovelvollisia yrityksiä ja laskut lähtevät laskutuspaveluyrityksen Y-tunnuksen alla.

 

Hyödynnä palkkalaskuri tuntihinnan suunnittelussa

Voit käyttää FlexWork-palkkalaskuria apunasi kannattavan tuntihinnan määrittelyssä ja suunnittelussa. Laskuri näyttää sinulle suuntaa antavan summan kulujen jälkeen.

 

en_GB
Scroll to Top