Kevytyrittäjyys ja sosiaaliturva: Mitä sinun tarvitsee tietää?

kevytyrittajan-sosiaaliturva

Kevytyrittäjyys ja sosiaaliturva:

Mitä sinun tarvitsee tietää?

Kevytyrittäjyys on yhä suositumpi työskentelymuoto, joka tarjoaa itsenäisyyttä ja joustavuutta ilman yrittäjyyden byrokratiaa. Monet harkitsevat kevytyrittäjyyttä mahdollisuutena ansaita lisätuloja tai toteuttaa omia liikeideoitaan. Vaikka kevytyrittäjyys tarjoaa monia etuja, on tärkeää ymmärtää myös sosiaaliturva ja miten olet sen piirissä.

 

Sosiaaliturva kevytyrittäjänä

Kevytyrittäjänä toimiessa sinun tulee muistaa, että sosiaaliturvaan liittyvät asiat poikkeavat palkansaajasta ja perinteisestä yrittäjästä. Kevytyrittäjänä et kuulu työntekijänä työttömyyskassaan tai työeläkejärjestelmään, kuten perinteiset palkansaajat. Sen sijaan kevytyrittäjänä sinut luokitellaan yrittäjäksi, joten sinun tulee itse huolehtia sosiaaliturvastasi.

Kevytyrittäjät, kuten muutkin työnsuorittajat, työeläkevakuutetaan joko yrittäjän eläkelain (YEL) tai työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan (mikäli kevytyrittäjä on myös palkkatöissä). Työeläkevakuuttaminen on lakisääteistä ja sen avulla on oikeutettu ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan.

Sivutoimisen yrittäjän, kevytyrittäjän ja freelancerin täytyy ottaa eläkevakuutus, jos hän saa työstä riittävän paljon tuloja. YEL-vakuuttamisen tuloraja on 8575,45e/v (v.2023).

Työeläkevakuutus ja yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus on avain ansiosidonnaiseen sosiaaliturvaan. Sinulle karttuu työeläkettä ja voit saada sairaus- ja vanhempainpäivärahaa. YEL-vakuutus kerryttää yrittäjälle eläkettä ja siihen pohjautuu yrittäjän muu sosiaaliturva, kuten sairauspäiväraha ja työttömyysturva.

Kun YEL-velvollisuuden kriteerit täyttyvät, kevytyrittäjä vastaa itse YEL:n mukaisen työeläketurvan järjestämisestä itselleen.

 

Eläkevakuutus

Yksi tärkeimmistä sosiaaliturvaan liittyvistä asioista kevytyrittäjänä on eläkevakuutus. Kevytyrittäjänä toimiessasi sinulla on velvollisuus huolehtia itse eläketurvastasi. Voit liittyä yrittäjän eläkevakuutusjärjestelmään (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkevakuutusjärjestelmään (MYEL) riippuen toimialastasi.

Eläkevakuutus on tärkeä sijoitus tulevaisuuteen, ja sen avulla varmistat itsellesi eläketurvan sekä oikeuden saada työeläkettä ansaitessasi eläkeikäsi lähestyessä.

 

Sairaus-, vastuu- ja tapaturmavakuutus

Kevytyrittäjänä et ole oikeutettu sairausvakuutuslain tai työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen vakuutusturvaan samalla tavalla kuin palkansaajat. 

Moni laskutuspalvelu tarjoaa kevytyrittäjille kuitenkin tapaturma- ja vastuuvakuutuksen joko erillisestä maksusta tai pelkän laskutuspalvelun palvelumaksun hinnalla, ilman erillistä veloitusta. Tapaturmavakuutus korvaa työkeikan aikana sattuneista tapaturmista tai loukkaantumisista aiheutuneita lääkärikuluja. Vastuuvakuutus korvaa vahingon sattuessa korvauksia aina kolmannelle osapuolelle, kuten asiakkaallesi.

Sairausvakuutus on voimassa, kun kevytyrittäjä on YEL-vakuuttamisvelvollinen. Tällöin kevytyrittäjältä vähennetään sairausvakuutusmaksu (1,53% v.2023) palkanlaskennan yhteydessä. Sairausvakuutusmaksu on lakisääteinen maksu, joka tilitetään verohallinnolle. Verottaja tilittää kerätyt maksut Kelalle ja maksuilla katetaan etuuksien kustannuksia kuten esim. sairauspäivärahaa, vanhempainrahaa sekä isyys- ja äitiysrahaa.

 

Työttömyysturva

Kevytyrittäjät eivät ole oikeutettuja perinteiseen palkansaajan työttömyysturvaan. Jos työtilanteesi muuttuu ja lopetat kevytyrittäjyyden, sinulla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Vaikka kevytyrittäjyys tarjoaa joustavuutta ja helppoutta, on tärkeää pitää mielessä sosiaaliturvaan liittyvät näkökohdat. Huolehdi eläkevakuutuksesta, sairausvakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta, jotta varmistat itsellesi kattavan sosiaaliturvan. Vaikka kevytyrittäjänä et nauti samanlaisesta sosiaaliturvasta kuin palkansaajat, voit silti suojautua riskeiltä hankkimalla tarvittavat vakuutukset ja sijoittamalla tulevaisuuteen. Huolellisella suunnittelulla ja oikeilla vakuutuksilla voit nauttia kevytyrittäjyydestä menestyksekkäästi ja turvallisesti.

fi
Scroll to Top