Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Yrittäjyyden maailmassa on useita tapoja aloittaa oma liiketoiminta. Kaksi yleisintä vaihtoehtoa ovat kevytyrittäjyys ja toiminimi. Kevytyrittäjyys on viime vuosina kasvattanut suosiotaan merkittävästi, sillä se tarjoaa monille houkuttelevan vaihtoehdon perinteisen toiminimen rinnalle. Molemmat yritysmuodot ovat kevyitä ja siksi monen valinta toiminnan aloittamisessa. Valintaa näiden välillä ei onneksi tarvitse lyödä lukkoon, sillä kevytyrittäjä voi ryhtyä myöhemmin toiminimiyrittäjyyteen tai toisinpäin. Nämä vaihtoehdot eivät sulje toisiaan koskaan pois.

 

Tässä blogitekstissä tarkastelemme kevytyrittäjyyden ja toiminimen eroja sekä niiden hyviä ja huonoja puolia.

KEVYTYRITTÄJÄ

Kevytyrittäjäksi kutsutaan niitä henkilöitä, jotka hoitavat työn laskutuspalvelun kautta. Käytettävän laskutuspalvelun täytyy olla suunnattu kevytyrittäjille, joka mahdollistaa laskuttamisen ilman yritystä, kuten FlexWork-laskutuspalvelu.

Helppous ja joustavuus

Yksi kevytyrittäjyyden suurista eduista on sen helppous ja joustavuus. Kevytyrittäjä voi aloittaa toiminnan nopeasti ilman suuria byrokraattisia velvoitteita. Kevytyrittäjyys on sitoutumaton ja joustava tapa tehdä keikkaa yrittäjämäisesti, jatkuvasti tai osittain palkkatöiden ohella. Kevytyrittäjä voi siis laskuttaa yhtä asiakasta tai useita samanaikaisesti, määrittäen itse työnsä määrän. Kevytyrittäjyys on mahdollista lopettaa kokonaan tai olla käyttämättä kevytyrittäjille suunnattua laskutuspalvelua, ilman ilmoitusta tai kustannuksia. Kevytyrittäjyys sopii mainiosti myös eläkeläisille tai työttömille, kun työmäärä on pientä.

Ei juoksevia kuluja

Kevytyrittäjä ei maksa kuukausimaksuja tai perustamiskuluja, kuten esimerkiksi toiminimiyrittäjä. 

Mahdollisuus testata liikeideaa

Kevytyrittäjyys tarjoaa hyvän mahdollisuuden testata liikeideaa ennen sitoutumista täysipäiväiseen toiminimeen. Kevytyrittäjä voi kokeilla erilaisia palveluita tai tuotteita markkinoilla ja saada arvokasta palautetta ennen suurempien investointien tekemistä. Tämä auttaa vähentämään riskiä ja antaa mahdollisuuden hienosäätää liiketoimintamallia ennen sen laajentamista.

Mahdollistaa keskittymisen ydintoimintaan

Kevytyrittäjyyden avulla voit keskittyä oman osaamisesi kehittämiseen ja ydintoimintaan. Sinun ei tarvitse huolehtia laskutuksesta, kirjanpidosta tai hallinnollisista tehtävistä, sillä ne hoidetaan puolestasi. Tämä vapauttaa arvokasta aikaa ja energiaa, jota voit käyttää toimintasi kasvattamiseen ja asiakastyöhön.

Kulut mahdollista lisätä vähennyksiin

Kevytyrittäjän on mahdollista vähentää tulonhankkimismenoina mm. laskutuspalvelun palvelumaksu sekä mahdollinen YEL-vakuutusmaksu, sillä nämä ovat välttämättömiä kuluja kevytyrittäjän tulojen kannalta. Työstä aiheutuneet työn suorittamiseksi aiheutuneet kulut on mahdollista vähentää FlexWorkin kautta laskukohtaisesti. Näin kevytyrittäjä ei maksa palkanlaskennan yhteydessä veroja toistamiseen kulujen osalta.

KEVYTYRITTÄJYYDEN

hyvät puolet

huonot puolet

 • Ei alv- tai perustamisilmoituksia
 • Ei kirjanpitovelvollisuutta
 • Nopea aloittaa ja tarvittaessa lopettaa
 • Ei paperitöitä. Laskutuspalvelu huolehtii puolestasi ilmoitukset Tulorekisteriin, Verohallinnolle, vakuutukset (tapaturma- ja vastuuvakuutukset), palkanlaskennan ja palkanmaksun, maksumuistutukset ja perinnän, sekä tilittää maksut Verohallinnolle ja sinulle.
 • Ei kuluja, laskutuspalvelun käytöstä maksat vasta palkanmaksun yhteydessä 
 • Kevytyrittäjyys ei poista YEL-vakuutukset tarpeellisuutta, vaan kevytyrittäjä on yrittäjän tavoin YEL-vakuuttamisvelvollinen.
 • Osan kuluista saa vähennettyä laskutuspalveluiden avulla ja omassa verotuksessa tulonhankkimismenoina, mutta ei kaikkia. Osa verohyödyistä jää saamatta, koska kuluja ei voi vähentää liiketoiminnan kuluina. Tämä koskee siis lähinnä suuria hankintoja, kuten laitehankintoja.
 • Kevytyrittäjä ei ole oikeutettu starttirahaan yrittäjän tavoin, mutta se ei estä sen hakemista myöhemmin yrittäjäksi ryhtyessä.
 • Kaikkia töitä ei voi laskuttaa laskutuspalvelun kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin luvanvaraiset työt.

TOIMINIMI

Toiminimiyrittäjä (yksityinen elinkeinonharjoittaja) on yritystoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö. Se on yksi kevyimmistä yrittäjyyden muodoista ja on monen valinta silloin, kun yritystoimintaa aloitetaan itsenäisesti. Toiminimiyrittäjä tarvitsee yritystä varten Y-tunnuksen. Yrittäjä vastaa henkilökohtaisesti yrityksen sopimuksista ja vastuista, eli hän vastaa myös veloista ja sitoumuksista henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Yksinkertainen ja edullinen perustaa

Toiminimen perustaminen vaatii erillisen ilmoituksen, verrattuna kevytyrittäjyyteen. Se on kuitenkin osakeyhtiötä helpompi ja nopeampi perustaa. Toiminimen voi perustaa erillisellä ilmoituksella kaupparekisteriin, joka maksaa verkossa 60 euroa ja paperilomakkeella 115 euroa (v.2023). Toiminimen lopettaminen on myös muita yhtiömuotoja helpompi lopettaa, mikäli haluat vaihtaa yhtiömuotoa tai lopettaa yritystoiminnan kokonaan.

Yhdenkertainen kirjanpito riittää

Kirjanpito on lakisääteisesti järjestettävä. Toiminimiyrittäjälle riittää yhdenkertainen kirjanpito, joka onnistuu tehdä myös itse pienellä opiskelulla. Kirjanpitoa varten kannattaa hankkia erillinen kirjanpito-ohjelmisto. Kirjanpito on myös mahdollista kokonaan ulkoistaa kirjanpitäjälle tai tilitoimistolle erillisestä maksusta. Jos liikevaihtosi on alle 15000e/v, sinun ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, mutta jos toiminta on kasvanut tämän yli, tulee sinun huolehtia myös arvonlisäverojen tilityksistä.

Yksinkertainen verotus

Toiminimiyrittäjän on maksettava ja huolehdittava verojen maksuista, verrattuna kevytyrittäjään. Verotus on kuitenkin muihin yritysmuotoihin nähden yksinkertaista, sillä yrittäjää koskevat lähinnä ansiotulovero ja arvonlisävero. Kaikki tehty tulos on siis henkilökohtaista tuloa, joka verotetaan yhdessä muiden mahdollisten tulojen kanssa.

Kulut mahdollista vähentää verotuksessa

Toiminimiyrittäjä voi vähentää toimintaan liittyviä kuluja tai hankintoja verotuksessa, joka pienentää yrityksen tekemää tulosta ja sitä kautta verotusta.

TOIMINIMEN

hyvät puolet

huonot puolet

 • Sopii palveluiden lisäksi tuotteiden myyntiin
 • Sopii luvanvaraisiin töihin
 • Alarajahuojennus 15000-30000e liikevaihtoon/v
 • Mahdollistaa suurempien hankintojen vähentämisen verotuksessa
 • Toiminimen perustaminen ja lopettaminen on suhteellisen nopeaa ja helppoa
 • Mahdollisuus hakea starttirahaa
 • Toiminimiyrittäjänä vastaat tekemistäsi sopimuksista aina henkilökohtaisella omaisuudellasi
 • Yrityksen lopettaminen vaatii erillisen prosessin
 • Toiminimiyrittäjää verotetaan kaikkien ansio- ja pääomatulojen perusteella, joten myös muut tulot, jotka tienaat esimerkiksi päätyösi ohella vaikuttavat verotukseen.
 • Huolehdit itse laskujen maksumuistutusten lähettämisestä ja perinnästä
 • Joudut hoitamaan yrityksesi kirjanpidon ja verotuksen

KEVYTYRITTÄJYYS VAI TOIMINIMI?

Yhteenvetona voidaan todeta, että kevytyrittäjyys tarjoaa monia etuja, kuten helppoutta, joustavuutta, vähäisiä riskejä ja verotuksen yksinkertaisuutta. Se tarjoaa myös mahdollisuuden testata liikeideaa ennen suurempia sitoumuksia. Kevytyrittäjyys voi olla erinomainen vaihtoehto erityisesti aloitteleville yrittäjille, jotka haluavat päästä nopeasti ja helposti liiketoiminnan alkuun keskittyen olennaiseen eli oman liiketoimintansa kehittämiseen.

On kuitenkin tärkeää huomata, että jokainen liiketoiminta on yksilöllinen, ja on olemassa tilanteita, joissa toiminimi voi olla parempi vaihtoehto. Esimerkiksi suuremmassa mittakaavassa toimivat yritykset tai tietyt toimialat voivat edellyttää toiminimeä. Onkin suositeltavaa keskustella asiantuntijan kanssa ja arvioida omaa liiketoimintaideaa ja -tarpeita ennen päätöksen tekemistä.

 

valitse

kEVYTYRITTÄJYYS, KUN:

toiminimi, kun:

 • Et tarvitse Y-tunnusta
 • Toimintasi on keikkaluontoista tai sivutoimista
 • Haluat testata liikeideaasi ensin riskittömästi
 • Haluat olla stressaamatta kirjanpidosta, ennakkoveroista ja alveista.
 • Haluat rahasi nopeasti tehdystä työstä
 • Tarvitset Y-tunnuksen
 • Aiot toimia yrittäjänä pitkään ja suunnittelet kasvua
 • Sinulla on suuria hankintoja, jotka haluat vähentää verotuksessa
 • Haluat hakea starttirahaa
fi
Scroll to Top